Day

October 13, 2021
AFCD x JGIHK 生態攝影圖冊 – 出版喇! 生態攝影圖冊係由本會及學員作品結集而成的成品。本書以列車為主題,希望參加唔到工作坊嘅朋友仔可以一齊登上生態攝影列車,等我地帶大家去多次鹿頸,認識生物多樣性,了解濕地嘅重要性同學習生態攝影嘅禮儀! 準備好嘅朋友仔,可以填妥以下嘅Google Form,領取圖冊嘅pdf檔喇~ 登記領取:https://forms.gle/rCZteHyRkwHmMayP7 #AFCD #Biodiversity #生物多樣性 #生態攝影 #生態攝影圖冊 #鹿頸 #濕地 #濕地的重要性 #生態攝影禮儀 #參加者作品 #免費
Read More