AFCD x JGIHK 生態攝影圖冊 – 出版喇!📣

AFCD x JGIHK 生態攝影圖冊 – 出版喇!📣
生態攝影圖冊📒係由本會及學員作品📸結集而成的成品。本書以列車🚊為主題,希望參加唔到工作坊嘅朋友仔👦🏻👧🏻可以一齊登上生態攝影列車🚏,等我地帶大家去多次鹿頸🏞,認識生物多樣性🪲🦆🌳,了解濕地嘅重要性🦀同學習生態攝影🎞嘅禮儀🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♂️
準備好嘅朋友仔,可以填妥以下嘅🔗Google Form,領取圖冊嘅pdf檔喇~